فایتر بودن یا تریکر بودن؟


 

 


 


خیلی از بچه ها ازم میپرسند خوب حرکات نمایشی به چه درد میخوره اصلا تو مبارزه کاربرد نداره . خوب این نگاهی است که اونا دارن میخواهم این مسئله را با عنایت خدا کامل و خوب بازش کنم خیلی کارشناسی شده
خوب یه فایتر چکار میکنه یه تریکر چه کار میکنه؟
مثلا یه فایتر خوب در هر جلسه تمرین نزدیک به ۵۰۰ ضربه پا میزنه بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر


ضربات پا شامل:
لوک کیک، ساید کیک، هوک کیک، فرانت کیک، بک کیک، بک هوک کیک، راند هاوس کیک، میدل کیک و چندتا ضربه ی پرشی دیگه نهایتا
خوب این ضربات را یه فایتر به کیسه میزنه به میت به حریف تمرینی و تمرینات سایه نهایتا
ما فرض کنیم یه فایتر خوب در هر جلسه ۵۰۰ ضربه پای سنگین تمرین داره


خوب یه تریکر چی؟
یه تریکر در هر جلسه تمرین باید سعی کند حرکاتی را که بلد نیست در بیاورد بعد حرکاتی که بلده را بهتر کنه بعد تریکینگ محدودیت ضربه پا نداره و باید مرتب حرکت در بیاره یا ابداع کنه یا بیشتر از بقیه ارتفاع بگیره یا بیشتر از بقیه بچرخه یه تریکر خوب هم در هر جلسه تمرین شاید نزدیک ۵۰۰ ضربه پا بزنه با این تفاوت که یه فایتر نهایتا وقتی بخواد دو تا ضربه پا بزنه یه لوک کیک میزنه بعد یه راند هاوس کیک ولی یه تریکر بخواد دوتا ضربه پا بزنه یه جک کناف
(
Jackknife) میزنه بعد Star Kip یا یه Swingthru 900
خوب شما خودتون حساب کنید که یه فایتر دوتا ضربه پا زده و تریکره هم دوتا ضربه پا زده ولی ضربه پایی که تریکره زده خود ضربه پا شامل چند ضربه پا میشه
مثلا جک کناف شامل ۳ ضربه پا میشه
بک هوک کیک، راند هاوس کیک و دوباره بک هوک کیک
این یه ضربه پای تریکینگ بود ولی داخلش سه ضربه پا بود
خوب یه تریکر که این جوری تمرین میکنه فشار بیشتری را باید از نظر جسمانی تحمل کنه بعد در آوردن این ضربات تریکینگ آمادگی جسمانی بیشتری میخواد
پس تریکره باید بیشتر تلاش کنه پس تریکره آمادگی جسمانیش بیشتره تا یه فایتر
یه جور دیگه هم میشه گفت اونم اینکه که تریکر میتونه مثل یه فایتر تمرین کنه اگه بخواد ولی فایتر نمیتونه مثل یک تریکر ضربه پا بزنه در اصل یه تریکر مرحله تمرینات یه فایتر را پشت سر گذاشته بعد تریکینگ را شروع کرده این همون رزم پیشرفته است
تنها تفاوت یه تریکر با یه فایتر اینکه یه تریکر با حریف تمرینی مبارزه تن به تن نمیکنه ولی فایترها در هر جلسه با حریف تمرینی مجبورن تمرین کنن تا فایتشون بهتر بشه
در کل میخوام بگم یه تریکر از یه فایتر کم نمیاره نمیگم فایتر به تمام معناست ولی در حد خودش هست و اگه بخواد تو یه فایت واقعی شرکت کنه میتونه و کم نمیاره فقط کافیه روحیه ی جنگجویی و فایتری داشته باشه اونوقت دیدن داره…