ابوالفضل تریکر با استعداد...........................................................................نمایش فیلم
شروع تمرینات علی یکی از بهترین های اصفهان...............................................نمایش فیلم
یک کمبو زیبا از صادق................................................................................نمایش فیلم
مهدی تریکر اصفهانی..................................................................................نمایش فیلم
از بهترین های تریکینگ اصفهان....................................................................نمایش فیلم
تریکر های فوق العاده اصفهانی.....................................................................نمایش فیلم
علی تریکر حرفه ای....................................................................................نمایش فیلم
شروع تمرینات امیر حسین، تریکر فوق العاده اصفهانی..................................... نمایش فیلم
مسابقه جایزه بزرگ تریکینگ بتل محمد صادق و محمد افشاری.......................... نمایش فیلم
تمرین فیلیکس تریکر آلمانی همراه با بچهای اصفهان......................................... نمایش فیلم
تمرینات صادق یکی تریکر های معروف ایران.................................................. نمایش فیلم
مسابقات کشوری تریکینگ........................................................................... نمایش فیلم
تریکینگ اصفهان- امیر حسین کریمی............................................................. نمایش فیلم
اولین دوره مسابقات کشوری تریکینگ در استان اصفهان.........www.aparat.com/v/QLoI8
تبریک سال نو بچه های تریکر اصفهان...............................www.aparat.com/v/FcQHx
تمرینات صادق در مسافرت ............................................www.aparat.com/v/bDw8V
 تمرینات ابولفضل در مسافرت .........................................www.aparat.com/v/Xv3yN
اخبار اصفهان_ بچه های تریکر اصفهانی...............................www.aparat.com/v/Otf0p
میثم تریکر نوظهور اصفهانی ..............................................www.aparat.com/v/5li4e
شادی برای تیم ملی به سبک تریکینگ از ابولفضل ..................www.aparat.com/v/1bY9j
شادی برای تیم ملی به سبک تریکینگ از امین......................www.aparat.com/v/zCNxq